Oferta

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KANCELARIĘ:

 • prawo karne, karno-skarbowe oraz wykroczeń;
 • prawo rodzinne i osobowe – sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku;
 • prawo cywilne – sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów;
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające;
 • prawo spadkowe;
 • prawo obrotu nieruchomościami;
 • prawo administracyjne;
 • prawo celne.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG:

 • ustne porady prawne;
 • pisemne opinie i analizy prawne;
 • prowadzenie negocjacji;
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnymi, wojskowymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

OFERTA DLA FIRM:

 • opiniowanie i sporządzanie umów;
 • porady i opinie prawne;
 • zakładanie spółek;
 • obsługa spółek;
 • prowadzenie spraw sądowych.